افتتاح شرکت دید سبز در سال 1375

December 14, 2020

افتتاح شرکت دید سبز در سال 1375

اخذ تاییدیه آزمایشگاه رفرانس برای تولید اولین تیشو پروسسور در کشور در سال 1375

December 14, 2020

اخذ تاییدیه آزمایشگاه رفرانس برای تولید اولین تیشو پروسسور در کشور در سال 1375

راهنمایی در مورد انتخاب و خرید تیشو پروسسور

Read more

اخذ پروانه بهره برداری تولید دستگاه های آزمایشگاه های پزشکی از وزارت صنایع در سال 1376

December 14, 2020

اخذ پروانه بهره برداری تولید دستگاه های آزمایشگاه های پزشکی از وزارت صنایع در سال 1376

اولین سری تولید انبوه تیشو پروسسور در سال 1376

December 14, 2020

اولین سری تولید انبوه تیشو پروسسور در سال 1376

گسترش فضای کارخانه در سال 1378

December 14, 2020

تولید اولین میکروتوم روتاری در سال 1380

December 14, 2020

تولید اولین میکروتوم روتاری در سال 1380

تولید اولین پارافین دیسپنسر در سال 1380

December 14, 2020

تولید اولین پارافین دیسپنسر در سال 1380

ساخت و تولید اولین دستگاه دیسپنسر مدل DS 4LM در سال 1383

January 1, 2024

ساخت و تولید اولین دستگاه دیسپنسر مدل DS 4LM  در سال 1383

تولید اولین دستگاه هات پلیت در سال 1384

January 1, 2024

تولید اولین دستگاه هات پلیت در سال 1384

تولید اولین دستگاه کلد پلیت در سال 1384

January 1, 2024

تولید اولین دستگاه کلد پلیت در سال 1384

تولید اولین دستگاه میکروتوم روتاری مدل DS 8402 در سال 1384

January 1, 2024

تولید اولین دستگاه میکروتوم روتاری مدل DS 8402 در سال 1384

تولید اولین دستگاه تیشوفلوت در سال 1384 با مخزن چدن

January 1, 2024

تولید اولین دستگاه تیشوفلوت در سال 1384 با مخزن چدن

ارتقاء دستگاه تیشوپروسسور دیجیتالی با تایمر ساعت و تولید اولین تیشوپروسسور با نمایشگر 7segment مدل DS2080 در سال 1385

January 1, 2024

ارتقاء دستگاه تیشوپروسسور دیجیتالی با تایمر ساعت و تولید اولین تیشوپروسسور با نمایشگر 7segment مدل DS2080 در سال 1385

جشن 10 سالگی دیدسبز در سال 1385

January 1, 2024

1

January 1, 2024

تولید اولین دستگاه میکروتوم مجهز به هلدر تیغ 3 پیچ

January 1, 2024

تولید اولین دستگاه میکروتوم مجهز به هلدر تیغ 3 پیچ

ارتقاء بیس دستگاه میکروتوم و اضافه شدن ضایعات جمع کن

January 1, 2024

ارتقاء بیس دستگاه میکروتوم و اضافه شدن ضایعات جمع کن

اخذ گواهی ISO 9001 و ISO 13485 در سال 1388

January 1, 2024

اخذ گواهی ISO 9001 و ISO 13485 در سال 1388

2

January 1, 2024

تولید اولین هولدر تیشوتک در سال 1388 و ریمادل میکروتوم های دارای هولدر استاندارد به هولدر تیشوتک

January 1, 2024

تولید اولین هولدر تیشوتک در سال 1388 و ریمادل میکروتوم های دارای هولدر استاندارد به هولدر تیشوتک

ارتقاء طراحی دستگاه تیشوفلوت از مخزن چدن به مخزن پیرکس و تجهیز آن به سنسور دما و چراغ LED مخزن در سال 1390

January 1, 2024

ارتقاء طراحی دستگاه تیشوفلوت از مخزن چدن به مخزن پیرکس و تجهیز آن به سنسور دما و چراغ LED مخزن در سال 1390

تولید اولین میکروتوم نیمه اتوماتیک در سال 1392

January 1, 2024

تولید اولین میکروتوم نیمه اتوماتیک در سال 1392

4

January 1, 2024

تغییر صفحه ی اوابراتور ، پنل های کناری دستگاه کلدپلیت (کاهش وزن و ابعاد دستگاه)

January 1, 2024

تغییر صفحه ی اوابراتور ، پنل های کناری دستگاه کلدپلیت (کاهش وزن و ابعاد دستگاه)

تغییر طراحی پنل جلویی ، صفحه گرم کننده و کاهش وزن دستگاه هات پلیت

January 1, 2024

تغییر طراحی پنل جلویی ، صفحه گرم کننده  و کاهش وزن دستگاه هات پلیت

جشن 20 سالگی دید سبز در سال 1395

January 1, 2024

طراحی سیستم هشدار و پکیج SMS در سال 1395

January 1, 2024

بهبود و ارتقاء عملکرد دستگاه دیسپنسر ، طراحی مخزن استیل و تغییر صفحه گرم شونده

January 1, 2024

طراحی و تولید هولدر اهرمی استیل

January 1, 2024

طراحی و تولید هولدر اهرمی استیل

افتتاح کارخانه شماره2 دیدسبز در سال 1397

January 1, 2024

ارتقاء طراحی دستگاه تیشوپروسسور از نمایشگر 7segment به نمایشگر LCD در سال 1397

January 1, 2024

ارتقاء طراحی دستگاه تیشوپروسسور از نمایشگر 7segment به نمایشگر LCD در سال 1397

3

January 1, 2024

تولید اولین دستگاه تمام اتوماتیک دیدسبز

January 1, 2024

تولید اولین دستگاه تمام اتوماتیک دیدسبز

معرفی اولین سیستم هوشمند میکروتوم تمام اتوماتیک در سال 96

January 1, 2024

معرفی اولین سیستم هوشمند میکروتوم تمام اتوماتیک در سال 96

طراحی و تولید اولین دیسپنسر 2 مخزن در سال 97

January 1, 2024

طراحی و تولید اولین دیسپنسر 2 مخزن در سال 97

تولید اولین دستگاه پارافین ریموور در سال 98

January 1, 2024

تولید اولین دستگاه پارافین ریموور در سال 98

طراحی محفظه ی شیشه ای کلد پلیت

January 1, 2024

طراحی محفظه ی شیشه ای کلد پلیت

ارتقاء سیستم کنترل محصولات با معرفی پنل کنترل WIFI در سال 98

January 1, 2024

ارتقاء سیستم کنترل محصولات با معرفی پنل کنترل WIFI در سال 98

تولید اولین پنس حرارتی در سال 99

January 1, 2024

تولید اولین پنس حرارتی در سال 99

تولید اولین دستگاه هات تانک در سال 99

January 1, 2024

تولید اولین دستگاه هات تانک در سال 99

تولید اولین دستگاه امبدینگ سنتر ماژولار در سال 1400

January 1, 2024

تولید اولین دستگاه امبدینگ سنتر ماژولار در سال 1400

تولید اولین دستگاه تیشوپلیت در سال 1401

January 1, 2024

تولید اولین دستگاه تیشوپلیت در سال 1401

تولید اولین پنس حرارتی الکتریکی در تاریخ 1401

January 1, 2024

تولید اولین پنس حرارتی الکتریکی در تاریخ 1401

ارتقاء عملکرد دستگاه میکروتوم نیمه اتومات و طراحی جدید در سال 1401

January 1, 2024

ارتقاء عملکرد دستگاه میکروتوم نیمه اتومات و طراحی جدید در سال 1401

طراحی و تولید ظروف دسته دار برای دستگاه تیشوپروسسور در سال 1401

January 1, 2024

طراحی و تولید ظروف دسته دار برای دستگاه تیشوپروسسور در سال 1401

ارتقاء عملکرد دستگاه تیشوفلوت در سال 1401

January 1, 2024

ارتقاء عملکرد دستگاه تیشوفلوت در سال 1401

تولید اسلاید وارمر در سال 1401

January 1, 2024

تولید اسلاید وارمر در سال 1401

تولید اسلاید وارمر دو تکه همراه با هات پلیت در سال 1401

January 1, 2024

تولید اسلاید وارمر دو تکه همراه با هات پلیت در سال 1401

تولید اولین دستگاه کرایوستات با تکنولوژی بالا، در تاریخ 1402 ایجاد انقلابی در صنعت پاتولوژی کشور

January 2, 2024

تولید اولین دستگاه کرایوستات با تکنولوژی بالا، در تاریخ 1402 ایجاد انقلابی در صنعت پاتولوژی کشور

فاز سوم توسعه ی شرکت (به زودی)

January 2, 2024

فاز سوم توسعه ی شرکت (به زودی)