پنس حرارتی مدل DS9901

مجهز به ضایعات جمع کن پارافین نوک پنس