میکروتوم روتاری مکانیکی مدل DS4055

دارای قابلیت Retraction