پارافین ریموور (پارافین تریمر) مدل DS9802

پوشش مقاوم در مقابل سایش