دستگاه هات پلیت مدل DS2025H

پوشش صفحه گرم از نوع مقاوم در مقابل سایش