تیشو پروسسور ( دستگاه آماده سازی بافت) مدل DS2080/H

دارای 20 برنامه
(قابل افزایش به درخواست مشتری)