رنگ آمیزی ماسون تریکروم

ماسون تریکروم

رایج ترین رنگ آمیزی های مورد استفاده برای نمایش بافت همبند :

  •  Trichrome – Masson
  •  Trichrome – Gomori’s
  •  Verhoeff-van Gieson’s Elastic Stain
  •  Gomori’s Reticulin Fiber
  • Movat Pentachrome

ماسون تریکروم Trichrome – Masson

سه رنگ برای رنگ آمیزی شامل ماهیچه ها (قرمز)، رشته های کلاژن (آبی)، گلبول های قرمز (قرمز) و هسته ها (سیاه) استفاده می شود. این رنگ ها برای رنگ آمیزی بیوپسی های کبد جهت تعیین درجه فیبروز مانند سیروز و همچنین بیوپسی کلیه برای برجسته کردن غشای پایه و نشان دادن رسوبات ایمنی استفاده می شود. همچنین این رنگ آمیزی برای تمایز بین ماهیچه صاف و کلاژن در تومورها و تشخیص افزایش کلاژن در بافت نیز به کار میرود.
رنگ ماسون تریکروم برای برجسته کردن الیاف بافت همبند در یک بخش بافت استفاده می شود.( فیبرهای کلاژن با رنگ آبی، هسته ها به رنگ آبی مایل به سیاه و سیتوپلاسم، کراتین و فیبرهای عضلانی طیفی از رنگ های صورتی تا قرمز رنگ آمیزی می شوند.)
ماسون تریکروم
از ماسون تری کروم برای مشخص کردن رشته های کلاژن در بافت همبند استفاده می شود .این ماده برای کمک به افتراق کلاژن و عضله صاف در تومورها و کمک به تشخیص بیماری ها یا تغییرات در بافت همبند / عضله مورد استفاده قرار می گیرد .

ماسون تری کروم
رنگ آمیزی ماسون تری کروم ، بافت پوست ماسون تریکروم

 

عیب یابی تریکروم:

استفاده از Bouin’s خوب با زمان انکوباسیون مناسب برای دمای مناسب ضروری است. تمایز کلاژن را با فسفوتنگستیک-فسفومولیبدیک
اسید تا حدی که تمام رنگ قرمز از بین برود تکمیل کنید. اگر رنگ عضله قرمز کمرنگ باشد باقی ماندن بوین و/یا اسکارلت بیبریچ را بررسی
کنید. اگر کلاژن بیش از حد کم رنگ است، زمان انکوباسیون را در 1% اسید استیک گلاسیال( GLAA ) کاهش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *