فیکساسیون

فیکساسیون
  • فیکساسیون (دو ظرف)

بافت قبل از ورود به مرحله پاساژ باید توسط فرمالین فیکس گردد تا از فعالیت آنزیم ها برای تخریب بافت جلوگیری به عمل آید. ثبت یا فیکساسیون به عملی گویند که باعث کشتن ناگهانی و یا همزمان سلول های یک بافت شده به طوریکه حتی الامکان شکل و ترکیب سلول ها نسبت به زمان حیات تغییر نکند. بیوکسی ها حداقل باید به مدت 24 ساعت داخل فرمالین 10% بمانند. خواص فرمالین بسیار مهم است، بافت باید به طور کاملا باز داخل فرمالین قرار گیرد که نفوذ به طور کامل انجام شود.

توجه:

فرمالین 10%: محلول فرمالدئید تجاری را که 37% در آب است فرمالین می نامند و ما آن را فرمالین خالص حساب می کنیم. برای رقیق کردن به ازای یک حجم فرمالین 9 حجم آب اضافه می کنیم تا فرمالین 10% برای فیکس کردن نمونه ها بدست اید.

توجه:

در صورت کوچک بودن قطعات بافت و عدم فیکساسیون کامل آنها، به علت اینکه الکل تا حدی خاصیت فیکس کردن دارد استثنائا میتوان آنها را وارد پروسه کرد.

توجه:

بافت های بزرگ باید قطعه قطعه شده و بین آنها پنبه قرار گیرد تا فرمالین از طریق پنبه به بافت نفوذ کند..

توجه:

بافت رحم باید 3 الی 4 روز داخل فرمالین 10% بماند.

فیکساسیون

شکل2 : عمل فیکساسیون توسط فرمالدهید که موجب تثبیت پروتئین ها می شود

شکل3 : عدم فیکساسیون کامل بافت که منجر به انقباض بافت شده است

شکل 4-دستگاه تیشوپروسسور دیدسبز جهت پاساژ و آماده سازی بافت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *