غدد لنفاوی

لنفنویید

نمونه غدد لنفاوی

دریافت شوند. سیتولوژیک روش ها needle core غدد لنفاوی ممکن است به صورت گره کامل یا به صورت نمونه بیوپسی هسته سوزنی .بخش مهمی از مسیر تحقیقاتی بیمارانی است که در معرض آن قرار دارند و یا به صورت فیکس شده تحویل واحد پاتولوژی داد freshبا توجه به شرایط محیطی و شرایط بیمار ممکن است این نمونه ها بصورت خام شود. ارسال نمونه ی خام امکانات استفاده از روش های متعدد مانند آنالیز سیتوژنتیک، ذخیره و نگهداری نمونه ی منجمد، آماده سازی بهینه .برای قالبگیری در پارافین و … را فراهم میکند استفاده شود، باید به وضوح ابزارهای تعریف شده برای انتقال بموقع نمونه از اتاق عمل به آزمایشگاه fresh  اگر قرار است از بافت تازه .پاتولوژی وجود داشته باشد . گره های لنفاوی تازه کوچک(با قطر کمتر از 1 سانتی متر) یا بیوپسی گره لنفاوی را برای جلوگیری از خشک شدن، به آرامی با نمک مرطوب میکنند و بصورت مرطوب ارسال میشوند. اما گره های بزرگتر بهتر است به صورت خشک ارسال شوند. نمونه های.باید به سرعت به آزمایشگاه پاتولوژی رسیده و در مدت ظرف 60 دقیقه پس از زمان نمونه برداری بررسی گردند  fresh اگر قرار است آزمایش هایی مانند آنالیز سیتوژنتیک در مکانی دورتر انجام شود، استفاده از یک محیط انتقال یا کشت بافت مناسب برای حفظ می تواند یک رویکرد ساده و (FISH) مواد برای تشخیص، چاپ و ارسال فیلم های خشک شده در هوا برای هیبریداسیون فلورسانس در محل.موثر قبل از تثبیت نمونه باشد یا HIV ، از آنجایی که برخی از آزمایشگاه های آسیب شناسی سلولی برای رسیدگی به پاتوژن های پرخطر مجهز نیستند، احتمال ابتلا به .سل باید توسط هر دو تیم کلینیکال و آزمایشگاه پاتولوژی به دقت در نظر گرفته شود B هپاتیت را می توان مستقیماً به آزمایشگاه میکروبیولوژی fresh اگر در تشخیص احتمال بیماری عفونی مانند سل وجود داشته باشد، نمونه تازه در اکثر آزمایشگاه ها ،HIV فرستاد. مواد برای تثبیت به مدت 84 ساعت در فرمالین قرار داده می شود. همچنین، در صورت مشکوک شدن به 84-48 در تمام نمونه ها، اولویت قبل از قالبگیری در پارافین یا پلاستیک، تثبیت نمونه ها در فرمالین. در نمونه های کوچک مانند بیوپسی هسته سوزن، ممکن است نمونه ی کافی برای هر گونه تحقیقات اضافی وجود نداشته باشد.
اگر غدد لنفاوی تازه با حجم کافی از بافت دریافت می شود، نمونه به گونه ای تقسیم می شود که بخشی از نمونه را می توان برای مقاطع بافت شناسی فیکس کرد و بخشی را می توان به صورت تازه برای بررسی های دیگر اهداف تحقیقاتی استفاده نمود.

غدد لنفاوی

رنگ آمیزی

مقاطع غدد لنفاوی با استفاده از رنگ استاندارد H&E رنگ آمیزی می شوند. رنگ آمیزی رتیکولین هم میتواند در ارزیابی ساختار فولیکولی
مفید باشد.

ذخیره و نگهداری نمونه ها

هیچ ماده تشخیصی نباید تا زمانی که تمام بررسی ها کامل شود دور ریخته شود. کالج سلطنتی آسیب شناسان توصیه می کنند که بلوک های پارافین به مدت 31 سال ذخیره شوند. اسلایدهای رنگ آمیزی شده نیز برای حداقل 10 سال و ترجیحاً بیشتر ذخیره می شوند ، به ویژه در مورد نمونه های کوچک بیوپسی که در آن موادی که اجازه تشخیص را می دهد ممکن است دیگر در بلوک های پارافین موجود نباشد. بافت
منجمد باید حداقل 10 سال در دمای 10 – درجه سانتیگراد یا کمتر نگهداری شود.در شرایطی که سلولهای زنده مورد نیاز میباشد در دمای
100- درجه سانتیگراد یا کمتر نگهداری شود.

غددلنفاوی

غدد لنفاوی ناحیه گردن

برای اطلاع از روش های گراسینگ ، پردازش و قالبگیری بافت غدد لنفاوی با واحد پشتیبانی دیدسبز تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *