روش های رنگ آمیزی بافت

در بافت شناسی از روش های مختلفی برای رنگ آمیزی بافت استفاده میشود.
تشخیص بین سلولهای مختلف بافت هنگام مشاهده یک نمونه در زیر میکروسکوپ نوری ،  اغلب دشوار است ، زیرا این سلول ها تقریباً بی رنگ هستند. بنابراین برای ایجاد تمایز در   رنگ ها، مشاهده و تجزیه و تحلیل واضح تر سلول ها از رنگ آمیزی بافت نمونه استفاده   می شود.

می توانید انواع بیشتر رنگ آمیزی های عمومی و  اختصاصی بافت را در مقاله ی زیر مطالعه نمایید.

CLICK HERE

رنگ آمیزی Van Gieson  یک رنگ آمیزی بسیار رایج است که برای برجسته کردن تفاوت بین کلاژن و سایر بافت های همبند مانند بافت ماهیچه استفاده می شود. از این روش اغلب برای شناسایی ترتیب مشخصه الیاف فیبر در انواع مختلف تومور استفاده می شود.

…Read More

Toluidine blue که گاهی اوقات به عنوان کلرید تولونیوم شناخته می شود ، نوعی رنگ متاکروماتیک است که اسیدوفیل است ، به این معنی که بافت های اسیدی را لکه دار می کند . این ماده بطور خاص جذب اسیدهای نوکلئیک می شود و بنابراین برای رنگ آمیزی بافت های غلیظ DNA و RNA استفاده می شود.

…Read More

ایمونوهیستوشیمی( immunohistochemistry) که به اختصار IHC نیز نامیده می شود ترکیبی از هیستولوژی و ایمونولوژی است. مانند دیگر تکنیک های ایمونولوژی شامل سه بخش مهم است :آنتی بادی ها، سیستم های تولید سیگنال برای ردیابی و فاز جامد که واکنش ها در بستر آن انجام می شود.

…Read More

رنگ آمیزی Alcian blue یکی از رنگهای آلسیایی است که در سال ۱۹۴۸ معرفی شد. سایر رنگهای آلسیان شامل زرد آلسیان و سبز آلسیایی است. این خانواده از رنگهای اساسی چند ظرفیتی است که حاوی ۲-۴ گروه ایزوتیورونیوم دارای بار مثبت است.

…Read More

یکی از قدیمی ترین روشهای تصویربرداری از سلولهای عصبی ، رنگ آمیزی Nissl با استفاده از کریزل اسات بنفش یا تولویدین بلو برای رنگ آمیزی دائمی مواد ژنتیکی میباشد.

از رنگ آمیزی Nissl برای نمایان کردن مواد Nissl (توده هایی از شبکه آندوپلاسمی خشن و پلی ریبوزوم های آزاد) همچنین رنگ آمیزی DNA درون هسته که در سلول های عصبی یافت می شود.

…Read More