میکروتوم روتاری تمام اتوماتیک هوشمند با کنترل WiFi مدل DS9502

دارای سیستم عملکردی تمام اتوماتیک و هوشمند با کنترل WiFi