نمایش دادن همه 2 نتیجه

برش دستی با دستگاههای کاملاً مکانیکی انجام می شود. به طوریکه تمامی تنظیمات برش توسط کاربر انجام و پیشروی نمونه و هم چنین عملیات برش با دخالت مستقیم. کاربر و با چرخاندن هندولهای مربوطه انجام می شود.