پردازش بافت

علم پردازش بافت

پردازش بافت روشی است که در طی آن آب را از سلول ها خارج کرده و با یک محیط محافظ جایگزین میکنند که امکان ایجاد برش های نازک توسط میکروتوم را فراهم می کند. پس از اینکه بافت بدرستی تثبیت شد فرایندی را طی میکند که شامل مراحل زیر میباشد.

1-فیکساسیون

2-آبیگیری

3-شفاف سازی

4-آغشته سازی با پارافین

که این کار به طور معمول توسط دستگاهی به نام تیشوپروسسور با تعیین زمان چرخه بسته به نوع بافت انجام میگیرد.

در ادامه مقالات پردازش بافت ارائه شده است.