فرم نظرسنجی کیفیت خدمات پس از فروش از مشتریان

نظر به اینکه شرکت دید سبز برای ارتقاء سطح کیفی تولیدات برای نظرات مشتریان اهمیت فوق العاده قائل است و در قالب استانداردهای ISO13485: 2016 , ISO9001: 2015 در نظر دارد تمام تلاش خود را در جهت جلب رضایت مشتریان خود بکار برد. خواهشمندیم پرسشنامه زیر را تکمیل نمایید.