نصب و راه اندازی حضوری

برای نصب و راه اندازی محصولات شرکت دید سبز کافی است درخواست خود را با تکمیل فرمی که در ادامه مشاهده خواهید کرد به واحد فروش شرکت دید سبز ارائه نمایید.

شایان ذکر است تنها دستگاههای میکروتوم و تیشوپروسسور نیاز به نصب و راه اندازی (آنلاین و یا حضوری) دارند و برای سایر تجهیزات نیازی به حضور کارشناس جهت نصب و یا نصب آنلاین وجود ندارد.

 

نصب و راه اندازی حضوری