نصب و راه اندازی آنلاین

برای نصب و راه اندازی محصولات شرکت دید سبز کافی است درخواست خود را با تکمیل فرمی که در ادامه مشاهده خواهید کرد به واحد فروش شرکت دید سبز ارائه نمایید.

نصب آنلاین امکان جدیدی است که شرکت دید سبز جدیداً و برای جلوگیری از هر گونه اتلاف وقت مراکز محترم در داخل و خارج کشور تدارک دیده است. با این روش دستگاه مد نظر بدون نیاز به انجام هماهنگی های زمان و نحوه حضور کارشناس در محل به صورت آنلاین و در کمترین بازه زمانی بعد از درخواست خریدار صورت می پذیرد.

با این حال امکان نصب با حضور کارشناسان در محل خریدار نیز فراهم می باشد.

شایان ذکر است تنها دستگاههای میکروتوم و تیشوپروسسور نیاز به نصب و راه اندازی (آنلاین و یا حضوری) دارند و برای سایر تجهیزات نیازی به حضور کارشناس جهت نصب و یا نصب آنلاین وجود ندارد.

نصب و راه اندازی آنلاین