پارافین وکس تریمر مدل DS 9802

پوشش مقاوم در مقابل سایش

دسته: