هولدر اهرمی تیغ یکبار مصرف میکروتوم

این نوع هلدر قابل نصب بر روی تمامی میکروتوم های روز و قدیمی می باشد.