میکروتوم چرخشی نیمه اتوماتیکDS 9209 (new)

گامی جدید در دنیای میکروتوم نیمه اتوماتیک ، در جهت افزایش قدرت کنترل عملکردهای دستگاه و راحتی هرچه بیشتر اپراتور