میکروتوم روتاری نیمه اتوماتیک مدل DS9209

دارای سیستم عملکردی نیمه اتوماتیک