میکروتوم تمام اتوماتیک هوشمند با کنترل WiFi مدل DS 9502.INTL

دارای سیستم عملکردی تمام اتوماتیک و هوشمند با کنترل WiFi