دستگاه توزیع کننده پارافین دو مخزن مدل +DS4LM

“دارای 2 مخزن، مخزن بزرگ برای ذوب پارافین و مخزن کوچک برای پیش گرمایش قالب های پلاستیکی و فلزی”

دسته: