نمایش یک نتیجه

وجود پارافین اضافی برروی تیشوتک ها به هنگام قالبگیری میتواند عمل برشگیری را با مشکل مواجه کند. از طرفی استفاده از حرارت مستقیم جهت ذوب و پاکسازی پارافین نیز به علت احتمال دفرمه شدن تیشوتک ها و آسیب رسیدن به بافت توصیه نمیگردد. به منظور حل این مشکل پارافین ریموور (پارافین تریمر) برای پاک سازی پارافین اضافی اطراف بلوک ها مورد استفاده قرار میگیرد که از هدر رفتن مقدار زیادی پارافین نیز جلوگیری میکند.