نمایش دادن همه 6 نتیجه

قالب گیری عبارتست از جای دادن بافت در پارفین مذاب بطوریکه وقتی پارافین سرد می شود به صورت بلوک درآمده و نمونه بافتی را در جهتی که باید بریده شود بطور محکم نگه می دارد. برای قالب گیری از ظروف و قالبهای مخصوصی استفاده می شود. در روش های سنتی از قالب های L شکل و در روش های جدید از تیشوتک های پلاستیکی بدون درب استفاده می شود.