شفاف سازی بافت

 شفاف سازی باقت (2 ظرف)

سومین مرحله ی آماده سازی بافت شفاف سازی ( tissue clarification) است.

با وجود اینکه بعد از گذشت از مرحله قبل (آبگیری) بافت به طور کامل آب خود را از دست داده است ولی هنوز نمیتوان آن را توسط پارافین اغشته سازی کرد چرا که پارافین و اتانول غیر قابل امتزاج هستند. بنابراین نیاز به محیط حد واسطی هستیم که هم قابل امتزاج با پارافین باشد و هم قابل امتزاج با اتانول. با انجام آبگیری بافت شفافیت خود را ازدست می دهد بنابراین باید از محلول هایی استفاده کردکه بتوانند الکل موجود در بافت را خارج کرده و به ان شفافیت بدهند یعنی ضریب شکست نور آن مشابه مشابه پروتئین ها باشد. این محلول ها باید دارای قابلیت حل شدن در الکل های استفاده شده مرحله قبل را داشته باشد. مانند حلال های هیدروکربن نظیر کلروفرم، تتراکلرو کربن، گزیلل و یا بنزن.

توجه:

در اغلب آزمایشگاه ها از گزیلل خالص استفاده می شود. چرا که عملکرد بهتری داشته، سریع و ارزان بوده و آلودگی ایجاد نمیکند.

روش کار به این صورت است که بعد از الکل مطلق، 2 یا 3 ظرف گزیلل گذاشته می شود. و زمان لازم برای شفاف سازی 4 ساعت است که در صورت لزوم تا دو برابر قابل افزایش است.

توجه:

می توان به جای گزیلل به دلیل سمی بودن و بوی بد  از مخلوط 80/20 اتانول/ایزوپروپانول و ایزوپروپانول خالص استفاده نمود. البته برای موفق واقع شدن این روش نیازمند پارافین با دمای بالا هستیم تا بتوان ایزوپروپانول را از نمونه خارج کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *