بافت Tissue چیست؟

در زیست شناسی  یک بافت مجموعه ای از سلولهای مشابه و ماتریس خارج سلولی آنها از یک منبع است که با هم عملکرد خاصی را انجام می دهند در واقع به مجموعه ای از سلول های مشابه که باهم عملکرد یکسانی دارند بافت میگویند. اندام های مختلف بدن با توجه به عملکرد مجموعه ای از بافت ها به چند گروه تقسیم می شوند.

کلمه انگلیسی “tissue” از کلمه ی فرانسوی “tissue” گرفته شده است ، به معنی چیزی که “بافته شده است”

مطالعه بافت های انسان و حیوانات به عنوان هیستولوژی  histology و مطالعه بافت ها برای کشف ارتباط با بیماری به عنوان هیستوپاتولوژی Histopathology شناخته می شود.در گیاهان ، بافت ها هم در بخش آناتومی گیاه و هم در بخش فیزیولوژی مورد مطالعه قرار می گیرند. ابزارهای کلاسیک برای مطالعه بافتها بلوک پارافینی است که در آن بافت تعبیه شده و سپس برش داده می شود و پس از رنگ آمیزی در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار میگیرند.توسعه و پیشرفت میکروسکوپ های الکترونی ، ایمونوفلورسانس و استفاده از برش بافت منجمد جزئیات قابل مشاهده در بافتها را افزایش داده است. با استفاده از این ابزارها می توان ظاهر بافت ها را از نظر سلامت و بیماری مورد بررسی قرار داد و این امر باعث می شود تا تشخیص و پیش آگهی پزشکی به طور قابل توجهی بهبود یابد. بافتهای حیوانی به چهار نوع اصلی گروه بندی می شوند: بافت پیوندی یا بافت همبند ،بافت ماهیچه ای ،بافت عصبی و بافت مخاطی یا پوششی (اپیتلیال.) مجموعه ای از بافتها که برای انجام وظیفه مشترک به هم متصل شده اند ، اندامها را تشکیل می دهند. در حالی که به طور کلی می توان همه حیوانات را شامل چهار نوع بافت در نظر گرفت ،ظواهر و ویژگی های این بافت ها بسته به نوع ارگانیسم می تواند متفاوت باشد.

با کلیک بر روی هر یک از بافت های تصویر زیر میتوانید مطالب بیشتری را در رابطه با آن بافت مطالعه نمایید.