mir  muk

عضویت / ورود

امروز، پنج شنبه, 24 آبان 1397

 

از تمامی عزیزانی که با حضور در غرفه این شرکت در نمایشگاه شانزدهمین کنگره ملی و یازدهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت (30فروردین تا 2 اردیبهشت سال 1397) باعث دلگرمی هر چه بیشتر ما در جهت پیشبرد اهداف و بهبود خدمات شدند تشکر و قدردانی می نماییم.

 

 

 

428937582 110189

 

 

 

 

439632475 177148

 

 

445205300 329628

 

445212719 329503

 

445411821 320197

 

 

446611495 75720

 

 

446715814 77505